De Russische Veldtocht

Bevrijdingsdag, 5 mei 2021, is niet alleen Bevrijdingsdag maar ook de dag dat de 200e sterfdag van Napoleon werd herdacht. En de dag waarop in een quiz een vraag gesteld werd waarop het antwoord ‘De Russische veldtocht’ moest zijn. De veldtocht van het Franse leger van keizer Napoleon I met het doel het Rusland van tsaar Alexander I te veroveren. Dat mislukte, het Napoleontische leger, althans wat daarvan over was, geschat is dat van de Lees verder …

Onze beste wensen!

Wij wensen onze leden en alle andere bezoekers van onze site, FIJNE FEESTDAGEN en ALLE GOEDS voor het nieuwe jaar! Laten we hopen dat de corona-maatregelen in 2022 na verloop van tijd versoepeld zullen worden, zodat we elkaar weer op de club kunnen ontmoeten en met (tegen) elkaar kunnen schaken. Vooralsnog weten we NIET wanneer dit weer kan. Zodra dit mogelijk is, zullen wij dit laten weten. Het jaar 2022 kan een goed schaakjaar worden. Lees verder …