evaluatie groepencompetitie

Maak via onderstaand formulier uiterlijk 1 juni 2023 uw mening kenbaar over de groepencompetitie in het huidige seizoen.

Indien u uw mening wilt toelichten, doe dit s.v.p. beknopt.

Op basis van uw reacties zal het bestuur  een evaluatie opstellen en deze vóór de zomervakantie terugkoppelen naar de leden.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Het bestuur.

N.B.

Alle reacties worden door ons ontvangen en geregistreerd, maar het is mogelijk dat sommige deelnemers aan de evaluatie (dit geldt m.n. voor g-mailgebruikers) door een technisch probleem geen bevestigingsmail ontvangen.