Integriteitsbeleid

Tegengaan en voorkomen van ongewenst gedrag

Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie komen helaas in elke sport voor en dus ook bij het schaken. Onze bond, de KNSB, is aangesloten bij NOC/NSF en in dat kader zijn hulpmiddelen ontwikkeld die pogen te voorkomen dat er sprake zal zijn van ongewenst gedrag. Wij streven ernaar dat onze vereniging de zaken goed op orde heeft op het gebied van seksuele intimidatie. Wij vinden dat trainers die met minderjarigen omgaan, in het bezit moeten zijn van een geldige Verklaring omtrent gedrag (VOG). Wij vragen van de vrijwilligers om een verklaring te ondertekenen: de ‘gedragscode  vrijwillige  medewerkers’ met gedragsregels voor begeleiders ter preventie van seksuele intimidatie in de sport. Door deze verklaring te ondertekenen verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Daarnaast geldt op onze vereniging de stelregel dat op de jeugdafdeling minimaal twee trainers gelijktijdig in de trainingsruimte bij de kinderen aanwezig moeten zijn.

Onze vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon. Dit is Lizet Borowski (tel. 020-6319965, mail: r.sosnowy@chello.nl).