Jeugdafdeling

Gisteren heeft een extra ledenvergadering plaatsgevonden. Het belangrijkste punt dat op de agenda van deze vergadering stond was het voorstel van het bestuur om een jeugdafdeling op te richten.

Het overgrote deel van de aanwezige leden steunt het voorstel om met ingang van 1 mei 2019 hiertoe over te gaan. Besloten is om een jeugdcommissie in te stellen die voorbereidingen zal gaan treffen.

De eerste twee maanden (mei en juni) wordt als een gewenningsperiode gezien. Voor de kinderen die dan komen hoeft door de ouders geen contributie te worden betaald. Met ingang van volgend seizoen (september 2019) bedraagt de contributie voor junioren € 50,- per seizoen. Voor kinderen van stadspashouders (met stip) bedraagt de contributie dan € 40,- (dit is € 1,- per keer). Aan ouders die meer dan 1 kind op de club aanmelden zal reductie worden verleend.

Ouders die hun kind(eren) willen aanmelden kunnen dit doen via het e-mailadres: svdevolewijckers@gmail.com of bij Dave Spaan (telefoon: 06-38669207).

jong geleerd, oud gedaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *