Regels voor het Rapidtoernooi

REGELS RAPID
We spelen 15 minuten per persoon per partij met een bijtelling van 2 tellen per zet.

Bij onduidelijkheden beslist een door de organisatie aangewezen (meespelende) arbiter / persoon. Mocht er werk aan de winkel zijn voor die persoon / arbiter, dan wordt de klok in zijn partij stilgezet voor max. 5 minuten. Er is geen beroep mogelijk tegen een beslissing .

TELEFOON / KOPTELEFOON
Het gebruik van (kop) telefoons in de speelzaal is niet toegestaan een overtreding  staat gelijk aan een onreglementaire zet (winst mag worden geclaimd). Als je een ronde geen tegenstander hebt krijg je een bye.

DE STUKKEN
7.4.1 Als door toedoen van een speler een of meer stukken niet op de juiste plaats staan, dan moet hij de stelling in zijn eigen tijd herstellen.

7.4.2 Indien noodzakelijk moet de speler of zijn tegenstander de schaakklok stilzetten en om de assistentie van de arbiter/ aangewezen persoon vragen.

7.4.3 De arbiter kan de speler die de stukken van hun juiste plaats bracht bestraffen.

Als je tegenstander stukken omgooit dan moet hij dat (7.4.1) in zijn eigen tijd rechtzetten. Je kan dus zijn klok aanzetten om de stukken recht te zetten, al is dat – met seconden op de klok – een kiem voor ruzie. Je kan ook (7.4.2) de klok stilzetten en de wedstrijdleider erbij halen, want (7.4.3) die kan de speler die de stukken heeft omgegooid bestraffen.

ONREGLEMENTAIRE ZET
7.5.1 Een onreglementaire zet is voltooid nadat de speler zijn klok ingedrukt heeft.

Dan hebben we over een zet die niet kan (bijvoorbeeld Pd3-e6), als je stukken omgooit op het bord of als je niets doet tegen schaak. Bij onreglementaire zetten moet je (a) de klok stilzetten en (b) de wedstrijdleider erbij halen. Of het onderling zelf oplossen.

Als de tegenstander EEN (1) onreglementaire zet doet mag je de partij claimen. Dat moet je meteen doen. Later claimen mag NOOIT.

AANRAKEN IS ZETTEN
Aangeraakt is zetten’ Als je een eigen stuk aanraakt, dan moet je daarmee zetten, tenzij je er geen reglementaire zet mee kan doen.  Als je de klok nog niet hebt ingedrukt, dan mag je een onreglementaire nog terugnemen. Je krijgt daar geen tijdstraf voor. Als je een stuk van de tegenstander aanraakt moet je dat – als dat kan – slaan.

MAT en PAT
Mat en pat beëindigen direct de partij! Het maakt dan dus niet uit of er iemand al door zijn tijd is gegaan! Dan had je eerder de tijdsoverschrijding moeten claimen en niet nadat het mat of pat is.

DE HAND
Je moet met dezelfde hand spelen en de klok indrukken. Het is niet toegestaan om met de ene hand een zet te doen en met de andere hand de klok in te drukken. Het zal duidelijk zijn dat het ‘spelen met twee handen’ tijd kan opleveren.

ROKADE EN PROMOTIE
Rokade/promotie Rokade moet je met één hand uitvoeren en je moet beginnen met de (dubbele) zet van de koning, zodat duidelijk is dat je gaat rokeren. Begin je met de toren, dan kan de tegenstander – volgens de regels – eisen dat je een zet met de toren moet doen!
Als je promoveert dan is de zet pas uitgevoerd (‘klaar’) als je de pion vervangen hebt door een ander stuk. Je mag dus niet de klok indrukken en dan pas een stuk neerzetten! Als je gaat promoveren, zorg dan dat je makkelijk een dame kan pakken of al klaar hebt staan. Je mag de klok stilzetten als het stuk niet beschikbaar is.

VLAG
Als iemands tijd verstreken is (0.00) moet je de klok stilzetten en de tijdoverschrijding claimen.

GEEN MATPOTENTIEEL
Als er geen reeks legale zetten te bedenken is waardoor een matstelling ontstaat, dan is de partij remise.

KLOK VAN BEIDEN STAAT OP 00,00
Als bij de constatering blijkt dat de klok van beide spelers op 0.00 staat dan kan op de klok worden vastgesteld (door een vlaggetje of een – bij een van beide spelers) wie er als eerste door de vlag is gegaan. Degene die als eerste door de tijd is gegaan verliest de partij, tenzij er geen matpotentieel is.

ZETHERHALING
Remise door ‘driemaal dezelfde stelling’ (zetherhaling) Deze regel uit het gewone schaak is in Rapid niet te controleren omdat de spelers de partijen niet noteren en er dus geen bewijs is, tenzij je van tevoren voor een voor een arbiter begrijpelijke wijze kunt aangeven dat je eeuwig schaak kan geven