Reglement Bekercompetitie

Reglement Bekercompetitie van Schaakvereniging De Volewijckers.

  1. Deelname staat open voor alle leden van Schaakvereniging De Volewijckers.
  2. Het is een nock-out toernooi. Na iedere ronde gaat de winnaar door.
  3. De indeling voor de eerste ronde geschiedt door loting. De eerstgenoemde speler heeft wit in de eerste partij. Indien het aantal spelers oneven is, gaat de oneven speler automatisch door naar de volgende ronde.
  4. Iedere ronde kent twee partijen. Bij de tweede partij wisselen de spelers van kleur.
  5. Bij gelijke stand volgen snelschaakpartijen, 5 minuten plus 5 seconden increment. Is de stand nog gelijk na twee snelschaakpartijen, dan volgt een sudden-death partij. Alles zonder increment. Er wordt met dit tempo gespeeld tot er een eerste winnaar is.
  6. Het speeltempo bij de eerste (lange) partijen is 40 minuten plus 15 seconden increment per persoon / partij.
  7. Bij gelijke stand en een ratingverschil van 150 ratingpunten of meer, gaat de speler met de lagere rating als winnaar door naar de volgende ronde. Als meting geldt de ratinglijst van augustus ieder jaar voorafgaand aan de start van de bekercompetitie.
  8. Wenselijk is een (veelvoud) van 2,4,8 of 16 spelers.
  9. Indien nodig wordt er een tussenronde gespeeld om tot het wenselijk aantal (8,4 en 2) te komen.
  10. Indien er zich situaties voordoen, welke niet zijn besproken in het bovenstaande, beslist de competitieleider.

Aldus vastgesteld in de Jaarvergadering van 11 oktober 2017.