Reglement INTERNE competitie 6/9/2023

 

 

Reglement Interne competitie 6/9/23

De competitie bestaat voor het seizoen 2023-2024 uit twee delen, Het eerste deel zal in een (1) groep worden gespeeld waarin alle spelers deelnemen. Hierbij zal het ons bekende keizersysteem worden gebruikt. Voor het tweede deel vindt een indeling in groepen plaats op basis van de eindstand van deel 1.

In de groep met de zes hoogst geplaatsten wordt gespeeld voor de Willem Spaan Clubkampioen Trofee. In de andere groepen wordt ook gespeeld om een prijs.

Hieronder wordt dit uitgewerkt in het Reglement Interne Competitie van De Volewijckers.

In de bijlage bij dit reglement staan belangrijke regels voor de indeling op de clubavond.

Er wordt gespeeld volgens de officiële FIDE-regels. Waar de regels in het reglement van SV de Volewijckers afwijken gaan die voor.

 

Afdeling 1, Keizercompetie

 1. Voor het begin van de eerste speelronde keizersysteem wordt de rangorde opgemaakt die is gebaseerd op de meest recente KNSB-ratinglijst. Voor spelers zonder KNSB-rating wordt een inschatting gemaakt van hun sterkte / waarde.
 2. Je speelt maximaal een keer per zeven weken tegen dezelfde tegenstander.
 3. Negen weken voor het eind van het speelseizoen wordt de eindstand Keizersysteem vastgesteld op basis van het aantal behaalde punten. Daarna worden de groepen ingedeeld zoals vermeld in Afdeling 2 van dit reglement.

Punten

 1. Bij een overwinning krijg je de waarde van de tegenstander opgeteld bij de eigen punten; bij een remise de helft daarvan en bij verlies niets.
 2. Bij afwezigheid met tijdig bericht, anders dan wegens clubverplichtingen, wordt 1/3 van de eigen waarde aan punten vergoed, maar maximaal 1 x per zeven weken. Dit geldt niet voor afmeldingen voor de laatste twee ronden.
 3. Is het aantal spelers bij een ronde oneven, dan krijgt degene die niet speelt de helft van de eigen waarde aan punten erbij. Een speler komt slechts 1x per zeven weken voor deze vergoeding in aanmerking.
 4. Bij niet spelen wegens clubverplichtingen, afgesproken met de interne- of externe wedstrijdleider of teamleider, wordt 2/3 van de eigen waarde aan punten vergoed.
 5. Betreft het een externe wedstrijd SGA die samenvalt met de speelavond van de interne competitie, dan wordt de uitslag daarvan meegeteld als ware het een wedstrijd van de interne competitie. Hierbij wordt uitgegaan van je eigen waarde. Indien een clubspeler een externe wedstrijd heeft gespeeld op een andere dag en die week óók al heeft gespeeld op de clubavond in de interne competitie, dan wordt de uitslag van de externe wedstrijd niet meegeteld voor de interne competitie.
 6. De wedstrijdleider kan bepalen dat bij een speler een hoger resultaat voor de externe competitie dan hij heeft behaald, wordt meegeteld voor de interne competitie. Dat kan het geval zijn als een speler in het belang van het team de “opdracht” krijgt om door te spelen bij een remiseaanbod en alsnog de partij verliest, respectievelijk een remiseaanbod moet doen waar een winstpartij nog tot de mogelijkheden behoort.
 7. Bekerwedstrijden die op een reguliere ‘interne competitie-avond, worden gepeeld, worden meegeteld voor de interne competitie, indien beide bekerwedstrijden zijn gespeeld.

 

Afdeling 2, vervolg competitie in groepen

 1. Op basis van de eindstand Keizersysteem wordt in een aantal groepen verder gespeeld in een enkelrondige competitie. De spelers die zich hiervoor hebben opgegeven verplichten zich deze competitie uit te spelen
 2. De spelers met de meeste punten komen in groep A, enzovoort.
 3. In de groepen kun je 1, een half of 0 punten verdienen.
 4. De winnaar van groep A is clubkampioen van De Volewijckers en ontvangt de wisseltrofee, de ‘Willem Spaan-trofee’.

De winnaars van de overige groepen zijn winnaar van die groep.

 1. Bij gelijk eindigen op de eerste plaats van de groep volgen op de volgende clubavond twee Rapid partijen van 15 minuten per persoon per partij, met 10 seconden increment per zet.

Mocht de stand hierna ook nog gelijk zijn dan volgen er twee snelschaakpartijen van 5 minuten per persoon per partij.

Als de stand daarna nog steeds gelijk is volgt er een snelschaakpartij waarbij de witspeler 6 minuten krijgt en de zwartspeler 5 minuten.

De witspeler wint de match als hij deze partij wint en de zwartspeler wint de match bij remise of wanneer hij wint.

 1. De indeling voor de interne competitie geschiedt zoals vermeld in de bijlage. Uiterlijk om 20:15 uur zet je de klok aan.

 

Afdeling 3, Algemeen (geldt voor afdeling 1 en 2)

 1. Niet verschijnen zonder tijdige melding betekent een reglementaire nederlaag en voor de tegenstander een reglementaire overwinning. Dit is het geval als je er om 20.30 uur niet bent.
 2. De winnaar van een partij vult de uitslag in op de indelingslijst op de tafel van de wedstrijdleiding. Bij remise is dit de taak van de witspeler.
 3. De uitslagen van iedere ronde worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website van De Volewijckers. Tot vier weken na publicatie kan door een belanghebbende protest worden aangetekend tegen een veronderstelde fout.
 4. De eindstand van de interne competitie vormt, naast de laatste ratinglijst van de KNSB, medede basis voor de indeling van de teams in het volgende seizoen
 5. Het speeltempo in de interne competitie bedraagt voor alle partijen:
  1 uur en 30 minuten per persoon met 15 seconden increment per zet, of
  2.aeen ander onderling tussen de spelers overeen te komen korter speeltempo van tenminste 1 uur per persoon zonder increment;
  2.b of tenminste 45 minuten per persoon met  increment dat altijd 15 seconden dient te bedragen.
  Bij uiteenlopende voorkeuren prevaleert 1. over 2., met dien verstande dat een jeugdspeler, alsmede een speler die op een speelavond voor externe wedstrijden als arbiter of wedstrijdleider optreedt, aanspraak kan maken op een korter tempo conform 2.
 6. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de interne wedstrijdleiding.

Aldus vastgesteld in de jaarvergadering van S.V. De Volewijckers van 6 september 2023.

 

Bijlage

 

Als je wilt spelen op de clubavond is dit van belang.

Als je doorgaans op elke competitie-avond denkt te komen, kun je dit aangeven op de “Vaste Spelerslijst” Je krijgt dan een zogenaamd Vast Kruis en bent dan verzekerd van indeling voor een competitiepartij.

Als je op de lijst staat en toch niet kan komen, moet je dat uiterlijk twee dagen te voren melden op de website van SV de Volewijckers. Dat is dus maandagavond vóór 20.00 uur. Je kunt dan een aantal keren 1/3 van je eigen puntenwaarde krijgen (reglement).

Een niet tijdige melding betekent dat je een reglementaire nederlaag hebt. Je geplande tegenstander heeft dan gewonnen.

Als je niet op de “Vaste spelerslijst” staat, moet je twee dagen van tevoren melden dat je op woensdagavond voor de competitie wil meespelen.  Bij tijdige melding word je ingedeeld voor de competitie.

Als je je afmeldt kun je een aantal keren 1/3 van je eigen puntenwaarde krijgen (reglement).

De competitie-indeler maakt de indeling uiterlijk 24 uur van tevoren bekend op de website van Schaakvereniging de Volewijckers.

Tot slot

Als er “Vastespelers” toch niet komen of niet vaste spelers toch wel komen, handelt de competitieleider voor indeling naar eigen oordeel.

De spelers hebben voor die avond geen recht meer op competitie deelname, Maar zijn natuurlijk van harte welkom om een vrije partij te spelen

Mocht echter het aantal plaatsen tussen twee spelers op de keizerladder 5 of minder zijn, kan de competitieleder bepalen dat beide spelers tegen elkaar spelen. Voor de kleur wordt geloot.

Op een speelavond kun je maar voor een partij (reglementaire) punten krijgen

De spelers die door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de groepencompetitie aan het eind van het seizoen (omdat ze bijvoorbeeld halverwege de groepencompetitie op vakantie gaan), zijn natuurlijk van harte welkom om een vrije partij te spelen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *