Reglementen interne bekercompetitie van 6/9/2023

 

Reglement Bekercompetitie

Voor de bekercompetitie vindt voor de eerste ronde een gewogen loting plaats. Een speler die op de eerste helft van de Keizerranglijst lijst staat speelt tegen iemand die in de tweede helft staat. Na de eerste ronde zijn er twee groepen die afzonderlijk van elkaar doorbekeren. Er zijn op het eind twee winnaars. De winnaar van groep `1 is de winnaar van de Bob Blok bokaal. De winnaar van groep 2 is de winnaar van groep 2.

 1. Deelname staat open voor alle leden van Schaakvereniging De Volewijckers.
 2. Het is een gedeeltelijk gewogen knock-out toernooi.
 3. in de eerste ronde speelt een speler uit de hoogstgeplaatste helft van de keizerladder zoals die op de eerste competitiedag dag gold, tegen een speler van de tweede helft van de keizerladder. In de tweede en volgende ronden speelt eenieder tegen iemand uit zijn eigen groep.
 4. De indeling geschiedt door loting.
  1. De eerstgenoemde speler heeft wit in de eerste partij.
  2. De wedstrijdleider bepaalt in overleg met de speler die in de eerste ronde oneven is, in welke groep die speler in de tweede ronde uitkomt.
  3. Indien het aantal spelers in latere ronden oneven is, gaat de oneven speler automatisch door naar de volgende ronde.
 5. Iedere ronde kent twee partijen. Bij de tweede partij wisselen de spelers van kleur.
 6. Het speeltempo is 40 minuten plus 15 seconden increment per persoon / partij.
 7. Bij gelijke stand en een ratingverschil van 150 ratingpunten of meer, gaat de speler met de lagere rating als winnaar door naar de volgende ronde. Als meting geldt de ratinglijst zoals die gold op de eerste competitiedag van de interne competitie.
 8. Bij gelijke stand volgen snelschaakpartijen, 5 minuten per persoon plus 5 seconden increment.
  1. Is de stand nog gelijk na twee snelschaakpartijen, dan volgt één (of volgen er meer) sudden-death partij(en). Alles zonder increment. Er wordt met dit tempo gespeeld tot er een eerste winnaar is. Voordat de snelschaakpartijen beginnen wordt er geloot wie bij de eerste partij wit of zwart heeft, wanneer daarna sudden-death partijen beginnen wordt er ook eerst geloot wie bij de eerste partij wit of zwart heeft.
 9. Wenselijk is een (veelvoud) van 2,4,8 of 16 spelers.
 10. Indien nodig wordt er een tussenronde gespeeld om tot het wenselijk aantal (8,4 en 2) te komen.
 11. De bekercompetitie wordt, mits op een reguliere clubavond gespeeld (bedoeld wordt: wanneer door andere spelers interne competitie wordt gespeeld), meegeteld voor de interne competitie als met het keizersysteem wordt gespeeld. Bij winst, gelijk eindigen of verlies, nadat de twee partijen zijn gespeeld, levert dit 2/2, 1/2 of geen punten op afgeleid van de waarde van de tegenstander in de interne competitie. De uitslagen van de eventuele snelschaakpartijen worden niet meegeteld voor de interne competitie.
 12. Indien er zich situaties voordoen, welke niet zijn besproken in het bovenstaande, beslist de competitieleider.

Aldus vastgesteld in de Jaarvergadering van 6 september 2023